Цели на обучението по английски език в 3-та и Предучилищна възрастова група  (5-7 годишни)

o Да умее да изразява моментното си настроение и състояние на английски език.
o Да взема участие в различни игри, използвайки чуждия език. Да назовава сгради, места в града,професии.
o Да назовава стаите, мебелите, местоположението им и дейности, свързани с тях.
o Да вербализират езикови структури за описание на дневния си режим;дрехите, които носят; храната, която обичат и т.н.
o Да брои до 20 и нагоре и да разпознава количествени множества на предмети. Адекватно да реагира и изпълнява разнообразни команди, включващи различни езикови структури.
o Да умее да задава въпроси и да дава отговори, както и да следва инструкции на езика, свързани с темите по учебния материал.
o Да съставя просто изречение, (постепенно преминаване от непълни към пълни прости изречения), следвайки модел.
o Да се запознае визуално и слухово с азбуката и звуците на чуждия език, като успява да прави разлика между тях.

 

Чужд език в Детската градина         Подход       Защо да учим        Етапи на обучението            от 4 до 5 год.        от 2,5 до 4 год.