Цели на обучението по английски език във 2-ра възрастова група (4-5 годишни)

 

o     Да разпознават и назовават на чуждия език основните цветове.

o     Да участват в разиграването на опростени ролеви игри, като вербализират ролите си, следвайки модел на учителя.

o     Да разбират елементарно описание по картина и да отговарят на въпроси, свързани с нея.

o     Да говорят за личния си опит и личните си вещи, следвайки образец на учителя.

o     Да усвоят вербално- речеви структури, свързани с изразяване на моментни състояния и желания.

o     Да умеят да броят на английски език до 10.

o     Да назовават някои от дните на седмицата , сезоните на английски език.

o     Да правят опити за описание на познати предмети или играчки чрез подсещащи въпроси.

o     Да отговарят на въпроси,свързани със семейството и околните познати хора. 

 

 

 

 

Може би ще Ви е полезно и това: « От 2,5 до 4 От 5 до 7 »