КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ ДЕЦАТА ВКЛЮЧИЛИ СЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК ПО ГОДИНИ:

 

 Цели на обучението по чужд език в 1-ва възрастова група (3-4 годишни)

o       В края на учебната година децата да усвоят на ниво пасивен речник елементарни командни изрази на английски език, както и да реагират правилно при вербализацията им. 
 Да умеят  да разпознават вербално или не вербално картинни еквиваленти на английските думи, изучени през учебната година.
  Да разбират и отговарят на въпроси с “Да “/”Не”- отговори; или с една дума на английски език. 

         

Да възпроизвеждат просто изречение по модел на учителя, като например: 
           “Аз съм на....години.”; “Аз се казвам.....”; “Аз имам......”;” Това е.....” 
 Да разпознават и вербализират 3-4 основни цвята.

 Да броят до 6-10 на чужд език в прав ред.

 

Чужд език в Детската градина         Подход       Защо да учим        Етапи на обучението            от 5 до 7 год.        от 4 до 5 год.

Може би ще Ви е полезно и това: « Етапи на обучение От 4 до 5 »