Етапи на обучение на деца по чужд език Глобални цели на обучението по чужд език в предучилищна възраст

o Да се стимулира у децата положително отношение към чуждия език чрез игрова мотивация. 
o Да се положат основите на правилното английско произношение и на специфичната английска  звукова система. 
o Да се положи основа за изграждане на езикови умения и навици. 

 

Чужд език в Детската градина         Подход       Защо да учим        Етапи на обучението            от 5 до 7 год.        от 4 до 5 год.   от 2,5 до 4 год.

 
Може би ще Ви е полезно и това: « Защо да учим? От 2,5 до 4 »