Чуждоезиково обучение в детските градиниОКСИНИЯ  е  първият Езиков център, който смело сваля възрастовата граница за стартирането на чужд език от 2,5 годишна възраст. Методиката за обучение на деца , създадена в школата се доказва във времето. Стартиралият преди години проект “Навреме-значи отрано” дава на децата възможност не само да изучат един чужд език, а и смело към 5-6 клас да започнат с втори такъв. Обучението започва от 2,5-3 годишна възраст и още от първите дни децата по естествен и много емоционален начин навлизат в езиковата приказка. 

От 1992 Детски езиков център ОКСИНИЯ организира групово обучение по чужд език(предимно английски и немски) в общински и частни детски градини. Заниманията се провеждат два пъти в седмицата на територията на детската градина и услугата се заплаща от родителя на обучаваното дете. Всеки месец родителите имат възможност да се запознаят с преподадения материал чрез нашата онлайн система.

 

ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО           ЗАШО ДА УЧИМ?         ЕТАПИ НА ОБУЧЕНИЕТО