Кратка програмаМУЗИКА, РИТЪМ, КУЛТУРА

Кратка програма

РАЗПЯВАНЕ.  Прави се сцел да затопли гласовия апарат и да го подготви за пеене. Разпяването спомага и за разширяване на гласовия обем на децата, за активизиране на мелодическия слух и за раздвижване на артикулационния апарат,

ЗАУЧАВАНЕ НА ПЕСЕН Пеенето помага на децата да изразят своето настроение, своята непринуденост. Пеенето, провеждано при правилна стойка и на чист въздух, е прекрасно средство за дихателна гимнастика, която развива белите дробове и гръдния кош на децата и прави по-равномерно и по-дълболо тяхното дишане. Музиката създава добро и радостно настроение, тонизира детския организъм и активизира детските движения. Песните свързват децата с определени събития от обществения живот и богатството на Природата. Текстовете на песните допринасят за обогатяване на речника на децата, правилната артикулация и корекция на леките речеви нарушения. Груповото (ансамбловото) пеене помага за привикването в едновременно и еднаква сила и бързина пеене на песните, както и в едновременното им започване и свършване.

 В заучаването на песните ще изработваме правилна стойка, правилно дишане, качество на звука, правилна дикция и точно изпълнение на мелодията.

ДВИЖЕНИЕТО КЪМ ПЕСЕНТА. Музиката винаги събужда определена реакция у децата, настроение и желание да изразят преживяванията си чрез движение. Тези движения развиват творческата мисъл на детето. Обсъждане на текста на песента и даване на идеи за движения. Децата се научават да отразяват с движения ритъма и характера на песента.

ЗАУЧАВАНЕ НА НОТИТЕ.  За да сме добри изпълнители, трябва да сме нотно грамотни. Запознаването с тоновете помага за по-бързо ориентиране на децата в музиката. Височината на тоновете им помага за правилно интониране на дадена песен.

ОБЩА КУЛТУРА. Запознаваме децата с интересни факти, история на изучаваната музика.

 

Индивидуални занимания по ПИАНО и СОЛФЕЖ - подходящи за деца от 4 -5 год. възраст.

Може би ще Ви е полезно и това: « Музика, ритъм, танц Подход »