КОМБИНИРАНИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Комбинирани занимания за деца и родителиЖивотът е комедия, а ние сме участниците.

МОЯТА ПСИХЕЯ
ТЕАТРАЛНА АРТ СТУДИЯ за всички възрасти

САМО за разбиращи виждащи и желаещи промяна
(не проявявайте любопитство, ако не знаете какво търсите)

ЗА ДЕЦАТА-нова генерация: опознаване на себе си чрез закачливи роли, самоизяви с арт закачки; гласови практики, жестове, мимики
ЗА ПО- ГОЛЕМИТЕ: психодрама -
ЗА ДЕЦАТА
Студията подкрепя подрастващите в пътуването им към себе си и другите, в избора:
Да преодоляват с повече увереност страховете и несигурността;
Да превръщат по-лесно неуспехите в ценен опит;
Да опознават себе си и градят пълноценни взаимоотношения с другите;
Да поемат отговорност за живота си и повярват в потенциала си да сбъдват мечтите си;
Да БЪДАТ себе си и... да се наслаждават на това!
Теми:
Кой съм аз?......Защо съществувам?.....А другите?....Те какво мислят за мен?.... Разбира ли ме някой?....Как да се справя с…?....Ще постигна ли изобщо мечтите си?...Има ли смисъл?...Искам да...
ЗА ПО-ГОЛЕМИТЕ
Чрез средствата на театъра, музиката и танца, съчетани с различни методи и подходи на съвременната психология да откриеш:
Как да последваме автентичното призвание на душата си?
Как да превърнем онова, което ни носи най-голямо удовлетворение, в кариера?
Как да правим това, което обичаме и да печелим от него?
Театралната арт студия „Моята психея” е голямо предизвикателство и само хора с ясно намерение и готови да поемат рискове ще бъдат включени в него!
И така.....готови ли сте?
Най-голямата подкрепа е да изберем да подкрепим себе си!
Защото ако вие не изберете себе си, никой друг не би могъл да го стори вместо вас!